Przejdź do treści

abc statut szkołyStatut Szkoły

 Zapisy Statutu w Szkole Podstawowej nr 96 w Warszawie, przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 listopada 2017 r. (z późn. zm.);

abc wymagania edukacyjne Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

abc inne dokumenty szkołyPozostałe dokumenty regulujące pracę Szkoły

abc procedury bezpieczeństwa w szkoleProcedury bezpieczeństwa


Inspektor Ochrony Danych
: Agnieszka Dolata
Tel. 22/2775106
email: ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Marta Ostasz
Tel. 22/2775107
email: ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl

Skip to content