Przejdź do treści

DLA NAUCZYCIELI

DLA NAUCZYCIELI

Nauka zdalna

Informator (akty prawne, materiały dydaktyczne, jak bezpiecznie prowadzić lekcje online, narzędzia do kształcenia zdalnego…)
►Poradnik_nauczyciele_dyrektorzy.pdf 

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych udostępnione przez wydawców

Nauka zdalna z Nową Erą

Poradniki, instrukcje wideo, jak wykorzystać narzędzia internetowe w pracy zdalnej z uczniam;

Skip to content